CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bạn có thể truy cập vào OJO.VN bằng các trình duyệt mà không cần phải khai báo thông tin cá nhân. Chúng tôi không biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình tại ojo.vn.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:

- Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm và giải đáp các thắc mắc khách hàng.
- Khảo sát ý kiến khách hàng để xem xét và nâng cấp thêm các tính năng cho webstie và sản phẩm
- Thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

-Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật thông tin khách hàng và cam kết không để cho một bên thứ 3 sử dụng. Ngoại trừ, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. 

- Thông tin chỉ được sử dụng khi cần thiết cho các hình thức cung cấp cho khách hàng những giá chị hữu ích liên quan đến đơn hàng, thông tin khiếu nại, thắc mắc, giới thiệu thêm sản phẩm cũng như tính năng của ojo.vn.

- Thông tin của khách hàng có thể sẽ được sử dụng dưới các hình thức như sau: thư ngỏ, tin nhắn, email, cuộc gọi,...

- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên ojo.vn.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

- Chúng tôi tuyệt đối sử dụng thông tin của quý khách theo đúng quy định của Chính sách bảo mật. Thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp sẽ được lưu trữ kể từ khi tạo tài khoản tại website cho đến lần cập nhật gần nhất. Các chi tiết giao dịch khác sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian web hoạt động. 

- Bạn không cần phải cung cấp bất kỳ một thông tin nào cũng có thể truy cập vào web cũng như trình duyệt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể biết bạn là ai nếu bạn đăng nhập tài khoản vào website của chúng tôi.

ĐỊA CHỈ THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi thông tin cá nhân được được chúng tôi lưu trữ và quản lý. Mọi chi tiết xin được liên hệ theo địa chỉ
Công ty TMCP OMARK
PĐKKD số ................. do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày .../..../2016 
Địa chỉ đăng ký: ........................................................................................ 
Địa chỉ giao dịch: ......................................................................................

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép có thể gây thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

- Để đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng Email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.